LOJİSTİK

Yükünüzün altındaki güvence...

Lojistik

Lojistik, ürün, hizmet ve insan gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi için bir araç olarak tanımlanabilir. Lojistik tedarikçiden son kullanıcıya uzanan bir akış içinde; içe veya dışa ya da her ikisine odaklı olabilir. Lojistik yönetiminin ana fonksiyonları, satın alma, taşıma, depolama ve bu aktivitelerin organize edilmesi ve planlanmasıdır.